2019-09-29

Oferujemy pełen zakres usług badawczych: badania ilościowe na próbach reprezentatywnych statystycznie, ale również rozumiejące, pogłębione analizy jakościowe

Inaczej badania terenowe, które polegają na gromadzeniu informacji w terenie. Tworzenie kwestionariusza a także przeprowadzenie badania jest mniej restrykcyjne niż w przypadku metod ilościowych. Aby odpowiedzieć na te pytania potrzebne ci są badania ilościowe. Nieco upraszczając, pomiary ilościowe służą do określenia zasięgu, natężenia i charakteru różnych zjawisk - za pomocą liczb, procentów czy wskaźników. Oferujemy pełen zakres usług badawczych: badania ilościowe na próbach reprezentatywnych statystycznie, ale również “rozumiejące”, pogłębione analizy jakościowe. Wykonanie takiego badania pozwala bądź na korektę ich pracy, bądź też na wybór takiej firmy promocyjnej, która gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług. Zaletą tej metody jest krótki czas realizacji badania oraz możliwość dotarcia do respondentów trudno osiągalnych (jak. Zdarza się niestety czasem, że badania wykorzystywane są do tego, aby wywalić kogoś z pracy lub zabrać mu premię - czyli. Badania pozwalające na uogólnienie wyników na całą badaną populację. Badania pokazują słabe strony pracowników i oferowanych przez nich usług. Badania te realizuje się na stosunkowo dużych próbach, dla których można stosować szereg operacji statystycznych. Staramy się osadzać nasze badania w szerszym kontekście i odnosić je do dotychczasowej wiedzy w danej dziedzinie - dostępnych opracowań, raportów, analiz. Badania ilościowe pozwalają zmierzyć zakres zjawiska, umożliwiają opisać w kategoriach zmiennych ilościowych. Od początku istnienia firmy, zgodnie z panującymi trendami intensywnie rozwijamy badania internetowe. To oni są zasadniczym ogniwem w procesie badania i od jakości ich pracy zależy wartość zebranych danych. Badania te podejmowane są przy świadomości ich potrzeby lecz bez wiedzy na temat kierunków i sposobów ich prowadzenia. Wadą jest wysoki koszt badania oraz długi czas (przygotowanie, realizacja i kontrola). Główną zaletą badań ilościowych jest ich względnie łatwa analiza a także możliwość pozyskania danych z innych źródeł niż badania własne. Badania polegające na testowaniu przez respondenta produktów nie pozwalając na ich wizualną identyfikację (najczęściej w białym opakowaniu z naniesionym kodem produktu). ∙ Badanie promocji - jest to bardzo ważny cel, na który klienci zlecający badania są zwykle bardzo wyczuleni, a tym samym również i audytorzy są wyczulani na ten punkt w scenariuszu badania. Badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych. Badania gdzie pozyskane informacje pochodzą ze źródeł wtórnych. Bardzo popularne są też badania w restauracjach - wtedy klient dostaje. Badania konsumenckie przeprowadzone w wyznaczonej lokacji (sklep, supermarket lub specjalnie adoptowane pomieszczenia), zazwyczaj połączone z konsumpcją lub oceną opakowania, konceptu bądź reklamy. Badania CAPI polecamy naszym klientom, gdy chcą przeprowadzić szybkie, ilościowe badanie, które obejmuje testowanie elementów multimedialnych (zdjęć, filmów). Ściśle współpracujemy z kilkoma studiami realizującymi badania CATI.

Zobacz także