2021-03-04

Pomoc frankowiczom to jedna z usług świadczonych przez naszą kancelarię w Bielsku-Białej oraz Katowicach

Przede wszystkim, przyjmuje się, że jest to pomoc niewielka, nie naruszająca konkurencji na rynku gospodarczym. Instytucja pomocy de minimis jest znana przedsiębiorcom od wielu. Z uwagi na to, że dłużnicy są często zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w swojej sprawie, jesteśmy oczywiście otwarci na pomoc w tego typu sprawach. Pomoc frankowiczom to jedna z usług świadczonych przez naszą kancelarię w Bielsku-Białej oraz Katowicach. Druga poprawka SLD zakładała umorzenie frankowiczom aż 90 proc. Powyższa zmiana może zatem znacząco wpłynąć na praktykę udzielania pomocy de minimis i ograniczyć jej znaczenia, szczególnie dla dużych przedsiębiorców działających w ramach grup kapitałowych. Pomoc dla frankowiczów może płynąć nie tylko od państwa (wręcz nie powinna! Ofertę uzupełniliśmy o pomoc w doborze najlepszej rehabilitacji. System oparty o zaświadczenia okazał się w praktyce kłopotliwy, w szczególności dla przedsiębiorców o rozbudowanej strukturze, do których pomoc de minimis mogła trafiać pod bardzo różną postacią. Podobnie jak w przypadku pomocy publicznej, organ podatkowy przyzna Ci pomoc de minimis w oparciu o „ważny interes podatnika” i „interes publiczny”. Kwoty otrzymane jako pomoc de minimis nie mogą przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych (100 000 eur jeżeli zajmujesz się drogowym transportem towarów). Pomoc dla frankowiczów zapowiadał projekt prezydenckiej ustawy. Kredytobiorcy mieliby otrzymać pomoc od państwa. Świadczymy pomoc prawną w taki sposób, by nie obciążać klientów zawiłościami przepisów prawnych. W ramach jednego podmiotu wartość pomocy de minimis może sięgnąć. Pomoc frankowiczom nie zakłada bezpośredniego wykorzystania środków publicznych. Natomiast pomocy frankowiczom oczekuje bardziej wrażliwy socjalnie elektorat. Z de minimis możesz skorzystać, jeżeli chcesz pokryć. Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Po przekroczeniu dostępnego limitu w trzyletnim okresie rozliczeniowy skorzystanie jakiegokolwiek środka pomocy przyznawanego na zasadach de minimis nie jest już możliwe. Powinieneś jednak pamiętać, że powyższej kumulacji podlega nie tylko uzyskana pomoc de minimis, ale też jakakolwiek inna pomoc uzyskana na ten sam cel (np. Pomoc de minimis jest regulowana przez prawo wspólnotowe. Szansę na pomoc będą mieć bezrobotni albo kredytobiorcy, których rata kredytu przewyższa 50 proc. Badani woleliby, aby za tę pomoc płaciły tylko banki, ale jest to mało realne. Wyjątek stanowi również sektor transportowy – pomoc przyznana temu sektorowi nie może przekroczyć. Kolejną pułapką dla PO jest to, że ponad połowa społeczeństwa nie chce wykorzystania środków publicznych na pomoc frankowiczom. W Krakowie jesteśmy jedną z niewielu kancelarii, wyspecjalizowaną w pomocy frankowiczom oraz posiadaczom polisolokat. Frankowiczom życzę powodzenia w biznesie i oczywiście taniego franka! UWAGA: Kalkulator udostępniam wyłącznie osobom, które o to poproszą poprzez google (aby wysłać prośbę o dostęp, musisz mieć konto na googlach). Dla porządku zaznaczyć wypada, że podobna interpretacja zasad obliczania limitu pomocy de minimis (tj. Pomoc de minimis jest udzielana zarówno przez władze krajowe, jak i regionalne (np. Przedsiębiorcy mogą bowiem korzystać z pomocy de minimis w bardzo różnej postaci. Przyjęty w Polsce model monitorowania przyznawanej pomocy de minimis opiera się o system zaświadczeń wydawanych przedsiębiorcom za każdym razem kiedy przyznawana jest im pomoc. Okazuje się, że znajmość pomysłów PiS na pomoc frankowiczom jest mała (32 proc.

Zobacz także